Meetronde 5

De vijfde meetronde vindt plaats als de kinderen 6 jaar oud zijn. Meetronde 5 bestaat uit drie onderdelen: het invullen van vragenlijsten en twee bezoeken.

Vragenlijsten 

vragenlijsten kleinEnkele weken voor het eerste bezoek aan de Universiteit Utrecht of bij u thuis ontvangt u een vragenboekje met vragen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind, de manier waarop u uw kind opvoedt, over u als opvoeder en een aantal vragen over de achtergrond van uw gezin. Een aantal van deze vragenlijsten zullen lijken op vragenlijsten uit eerdere meetrondes, zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen.

Bezoeken 

Het eerste bezoek

Het eerste bezoek kan aan de Universiteit Utrecht of bij u thuis plaatshebben en zal bestaan uit twee onderdelen: de onderzoeker doet taken met uw kind, en u als ouder zal spelen en opdrachten doen met uw kind.

Taken met de onderzoeker  ik-luister

De onderzoeker zal tijdens het bezoek meerdere taken met uw kind doen om te kijken naar aandacht en concentratie van uw kind. Deze taken duren ongeveer 45 minuten tot een uur.  Voorbeeld van een taak is dat uw kind computerspelgeluidjes te horen krijgt en deze moet tellen.

Spelen en opdrachten samen met uw kind 

Nadat de onderzmoeder-en-kind-aandacht-voor-mailoeker de taken met uw kind heeft gedaan, vragen we u om een aantal spellen en opdrachten met uw kind te spelen. Dit wordt op video opgenomen zodat we achteraf kunnen zien hoe u samen speelt en werkt. Het zullen opdrachten zijn zoals het bouwen van een toren of het maken van een puzzel.

Het tweede bezoek    

Het tweede bezoek kan eveneens plaatshebben aan de Universiteit Utrecht of, in overleg met de leerrkacht, bij uw kind op school. Tijdens het tweede bezoek wordt een intelligentieonderzoek afgenomen bij uw kind. Zo’n onderzoek bestaat uit systematische spelletjes en taken. De ervaring leert dat kinderen de taken die we met hen gaan doen leuk vinden.

Beide bezoeken zullen ongeveer 1,5 uur duren. De afspraken worden in overleg met u gemaakte, op een moment dat voor u uitkomt. Uw kind krijgt naderhand een aardigheidje en uw gemaakte reiskosten worden natuurlijk vergoed. Tot slot ontvangt u enige tijd na de bezoeken ook een verslag met de uitkomsten van het intelligentieonderzoek en een DVD met de gemaakte video opnames.

Wilt u zich aanmelden voor de 5e meetronde van het STAP project? Dat kan hier