Meetrondes

Het STAP project bestaat uit vijf meetrondes, wanneer de kinderen 12, 18, 24 en 36 maanden en 5.5 jaar oud zijn. De eerste 4 meetrondes zijn inmiddels voor alle ouders en kinderen geweest. Door te klikken op ‘Meetronde 1’, ‘Meetronde 2’, ‘Meetronde 3’, ‘Meetronde 4’, of ‘Meetronde 5’ kunt u meer lezen over wat er tijdens de verschillende meetronde gedaan is en wordt.

Correctie voor prematuriteit

Er wordt in het project regelmatig gesproken over de ‘gecorrigeerde leeftijd’. Wat houdt dit eigenlijk in?

Bij premature kinderen wordt vaak gesproken over kalenderleeftijd engecorrigeerde leeftijd. Om de kalenderleeftijd van uw kind te bepalen wordt gerekend vanaf de geboortedatum, dus als uw kind op 1 maart 2010 is geboren dan heeft uw kind op 1 maart 2011 een kalenderleeftijd van 12 maanden. Bij de gecorrigeerde leeftijd wordt rekening gehouden met de prematuriteit, ofwel het aantal weken dat uw kind te vroeg is geboren. Stel dat uw kind op 1 maart 2010 geboren is na een zwangerschapsduur van 32 weken. Dit betekent dat de gecorrigeerde leeftijd van uw kind op 1 maart 2011 geen 12 maanden, maar 10 maanden is. Er worden 8 weken vanaf getrokken.

In het STAP project corrigeren we in de eerste drie meetrondes voor prematuriteit. Bij de vierde en vijfde meetronde wordt er echter geen correctie mee toegepast.

Mocht u nog vragen hebben over de correctie voor prematuriteit, dan kunt u contact met ons opnemen.